Comfortabel wonen en geluid

‘Comfortabel wonen’ kent vele facetten, geluid is daar een belangrijk onderdeel van. Binnen en buiten de woning zijn er diverse bronnen van geluid. In een woning wordt geleefd waardoor er geluidsoverdracht is tussen de verschillende vertrekken. Daarnaast zijn er apparaten en installaties in de woning  die geluid produceren. Bij het ontwerp en bouw van de woning moeten de juiste maatregelen worden toegepast om hier geen hinder van te ondervinden. Als dit niet gebeurt, kan dit het ‘wooncomfort’ negatief beïnvloeden. 

Het bouwbesluit (2012) stelt op een tweetal punten eisen aan geluidoverdracht binnen de woning.

1. Geluidoverdracht tussen woon- en slaapvertrekken

De geldende regel is dat het karakteristieke lucht-geluidniveauverschil (DnT,A,k) van een woonkamer naar een slaapkamer op een aangrenzende verdieping niet kleiner mag zijn dan 32 dB. Dit houdt in dat bijvoorbeeld in een “open trap” situatie (geen deur tussen de woonkamer en de bovenverdieping) de deur-kozijncombinaties van de verblijfsruimten op de bovenverdieping (slaapkamers) geluidwerende eigenschappen moeten hebben. In een “gesloten” trap situatie kan worden volstaan met standaard deuren. Het document '32dB Opentrap oplossing Svedex' beschrijft de deur-kozijn oplossing die Svedex biedt voor woningen met een open trap met de bijbehorende randvoorwaarden en uitgangspunten. Via de 'Geluidwijzer 32dB' kunt u eenvoudig bepalen welke oplossing in uw situatie van toepassing is.

2. Geluidniveau in verblijfruimten ten gevolgen van installatie binnen de woning

In verblijfsgebieden mag het karakteristieke installatie-geluidsniveau ten gevolge van installaties ten hoogste 30dB bedragen. Vele aspecten binnen de woning, zoals toegepaste materialen en constructie, hebben invloed op de geluidoverdracht. De binnendeuren en kozijnen zijn hier een onderdeel van.

Het schema  'Geluidwerende oplossingen Svedex' geeft een totaal overzicht van geluidsisolatiewaardes (Rw,p- waarde) van de diverse deur-kozijn combinatie die Svedex kan bieden met daarbij behorende specificaties en kenmerken. 

Rw,p –waarde is de functionele geluidsisolatiewaarde van de van de deur-kozijncombinatie die volgens Europese norm in een laboratorium is gemeten. Alle effecten van het deurblad in combinatie met het kozijn en de toegepaste aanslagprofielen en/of  vloerafdichting zijn hierin meegenomen.

Svedex biedt dus voor zowel de ‘Open-trapsituatie’ als het ‘Installatie geluid’ diverse deur-kozijnoplossingen die kunnen bijdragen om aan de gestelde Bouwbesluiteisen te voldoen. De oplossingen die  Svedex biedt,  zijn in samenwerking gespecialiseerde laboratoria en geluidsadvies- instituten ontwikkeld en getest.

Hieronder ziet u in een overzichtelijk schema alle geluidswerende oplossingen. Klik op de afbeelding en download direct de bijbehorende rapporten uit het schema.

32 dB Open trap situatie Match BO/VO - Montage instructie 32 dB Strip bovenlicht

In geval van een “open trap” situatie met een Match kozijn voorzien van een bovenlicht, wordt er een speciale strip meegeleverd t.b.v. het bovenlicht.
Hoe deze gemonteerd moet worden staat in de montage instructie.

Download direct de 'Montage instructie 32 dB Strip bovenlicht' voor de 32 dB Open trap situatie Match BO/VO.