• Ruime opleidingsmogelijkheid
  • Vitale medewerkers staan hoog in het vaandel
  • Veiligheid is één van onze kernwaarden

Opleidingen

Svedex opereert binnen een dynamische productieomgeving die vernieuwend en trendsettend is. De cultuur is gebaseerd op positiviteit, creativiteit, innovatie en bereidheid om elkaar verder te helpen. Het binnenhalen, binden en boeien van medewerkers is voor Svedex een belangrijk onderdeel van het personeelsbeleid. Dit komt tot uitdrukking in de aandacht en tijd die Svedex besteedt aan opleiding, doorontwikkeling, tevredenheid en gezondheid van haar medewerkers. 

Vitaliteit

Svedex biedt medewerkers een motiverende en inspirerende werkomgeving aan, waarin professionaliteit, samenwerking, vernieuwing en persoonlijke ontwikkeling belangrijke pijlers zijn. Factoren die een belangrijk onderdeel spelen tot verbetering van de arbeidsproductiviteit, minder verzuim en minder uitval zijn leefstijl, gezondheid, balans werk & privé en fysieke & psychosociale omstandigheden. Het langdurig ontwikkelen van medewerkers om zo binding aan te gaan en zo flexibel binnen de organisatie in te kunnen zetten en kwaliteiten te benutten. Svedex richt zich op gezondheidsmanagement, vitaliteit, inzetbaarheid, leven en bewegen. Svedex heeft een vitaliteitsprogramma waarin o.a. het gebruik van fietsen wordt gestimuleerd.

Veiligheid

In de onderstaande film maakt de nieuwe medewerker kennis met de organisatie en benadrukken wij het belang van de veiligheidsvoorschriften. Risicovolle locaties en de te nemen acties en maatregelen bij calamiteiten worden in beeld gebracht. Heldere voorlichting, duidelijke werkinstructies, het juiste gebruik van middelen en regelmatig onderhoud verhogen de veiligheid binnen Svedex. Het veiligheidsfilmpje is hieronder te bekijken.