• Persoonlijke beschermingsmiddelen
  • Arbo commissie
  • Deskundig BHV-team


Veiligheid


Wij vinden het erg belangrijk dat onze medewerkers veilig en gezond kunnen werken. Dit merk je direct op je eerste werkdag. Je krijgt een filmpje te zien waarin uitgelegd wordt welke regels er gelden binnen Svedex en welke beschermingsmiddelen je moet gebruiken. Deze beschermingsmiddelen staan natuurlijk voor je klaar.

Er is een Arbo commissie die regelmatig op de werkvloer meekijkt hoe het gaat en acties uitzet om de veiligheid en de gezondheid van onze medewerkers te bevorderen. Op deze manier blijven we continu investeren in onze medewerkers.

Sommige werkzaamheden zoals heftruck rijden of werken op de bouw, mag alleen als je hiervoor een certificaat hebt. Uiteraard verzorgen wij deze opleiding voor onze nieuwe medewerkers.

Ongelukken zijn helaas nooit 100% uit te sluiten en te voorkomen. Daarom beschikken we over een deskundig BHV-team die, mocht het nodig zijn, eerste hulp kan verlenen. Daarnaast wordt ieder ongeluk binnen Svedex, hoe groot of klein ook, uitvoerig onderzocht om te voorkomen dat het nogmaals gebeurt.

In deze film maakt een nieuwe medewerker kennis met de organisatie en benadrukken wij het belang van onze veiligheidsvoorschriften. Risicovolle locaties en de te nemen acties en maatregelen bij calamiteiten worden in beeld gebracht.